13 Temmuz 2011 Çarşamba

Gündem bu sayfalarda takip ediliyor desek yeridir..

Gazeteler artık internetten okunur oldu. Tüm gazeteleri bir alanda bulabileceğiniz Gazeteler.cn sayfası bu manada sizin için biçilmiş kaftan. Tasarımı olsun kullanışlı olması ve güncelliği ile sayfa gerçten iyi. Gazeteler.cn çin domaini olsada pek çakma değil:D Yinede şüphede olanlar için gazete oku ma alışkanlıklarını kaybetmemeleri adına gazeteokuyun.net i önerebiliriz.

11 Haziran 2011 Cumartesi

Hürriyet Gazetesi Oku

Hürriyet Gazetesi iletiğim bilgileri, Hürriyet Gazetesi Manıetleri ve Gazetenin Web sayfası ile alakalı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Künye
30 Kasım 2007
Yönetim Yeri Adresi:
Hürriyet Medya Towers 34212 Güne?li/Istanbul
Telefon No:
            0 212 677 00 00      
Fax No
0 212 677 08 46
Sorumlu Müdür:
Hasan K?lıç
E-posta:
interneteditor@hurriyet.com.tr
Servis sa?layıcı:
Do?an Iletiğim Elektronik Servis Hizmetleri A.?
Telefon:             0 212 464 35 00      
Fax: 0 212 677 07 08
e-posta: info@dogantelekom.com
Internet Reklamları Hakkında Bilgi:
http://www.medyanet.net
Hürriyet Gazetesi Yatırımcı Ili?kileri:
Fax: 0212 677 08 92
E-mail: yatirimciiliskileri@hurriyet.com.tr
Hürriyet Gazetesi Reklamları Hakkında Bilgi:
Tel: 0212 677 04 76 – 88
Ticaret Sicil Bilgileri ve Adres:
Firma Adı: Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.?.
Ticaret Odası: Istanbul Ticaret Odası
Ticaret Sicil Numarası: 78044/19200
Faaliyet Konusu: Gazetecilik, gazete matbaa basımı, elektronik ortamda veya basılı ?ekilde yayını ve satığı ile ulusal ve uluslararası düzeyde televizyon programları, televizyon, video, film ve reklam yap?m ve tanıtım i?leri.
şirket amacının gerçekle?mesi için yurt içinde ve dı?ında mal gayrimenkul sınai mülkiyet haklarına tasarrufi muameleler yapabilece?i gibi bunlar üzerinde rehin ve ipotek tesis etmek leyh ve alayhine ve her türlü ayni hak irtifak kira ?ufa sükna gayrimenkul mükellefiyetleri vesair hakları iktisap tesis terkin ve fek etmek ve 31.03.2003 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan di?er i?ler.
I?e Ba?lama Tarihi:
15.12.1960
Vergi Dairesi ve Numarası:
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi / 4640061273
Kaynak: Hürriyet gazetesi oku